Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Predictors of COVID-19 Preventive Behavior Adoption Intention in Malaysia.Norazryana Mat Dawi, Hamidreza Namazi & Petra Maresova - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Preventive behavior adoption is the key to reduce the possibility of getting COVID-19 infection. This paper aims to examine the determinants of intention to adopt preventive behavior by incorporating perception of e-government information and services and perception of social media into the theory of reasoned action. A cross-sectional online survey was carried out among Malaysian residents. Four hundred four valid responses were obtained and used for data analysis. A partial least-square-based path analysis revealed direct effects of attitude and subjective norm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Using Social Media to Communicate Sustainable Preventive Measures and Curtail Misinformation.Michael K. Hauer & Suruchi Sood - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • KOMPUTERIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNÉ KORONAVIROVÉ KRIZE.Václav Řezníček - 2020 - Media4u Magazine 17 (3):5-11.
  Omezení jsoucí důsledkem současné pandemie, zejména pak zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu, dávají nebývalý prostor pro uplatnění distančního způsobu vzdělávání. Otázkou je, jakým způsobem to výuku na školách ovlivní i po odeznění restrikcí. Článek se pokouší v aktuálním kontextu analyzovat rizika možné další elektronizace (komputerizace) studia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • COMPUTERIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE CURRENT CORONAVIRUS CRISIS.Václav Řezníček - 2020 - Media4u Magazine 17 (3):5-11.
  The constraints resulting from the current pandemic, in particular the ban on the personal presence of students in the study, give unprecedented scope for the application of distance learning. The question is how this will affect teaching in schools even after the restrictions have disappeared. This text attempts to analyze the benefits and risks of possible further computerization of the study.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark