Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Using Social Media to Communicate Sustainable Preventive Measures and Curtail Misinformation.Michael K. Hauer & Suruchi Sood - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • KOMPUTERIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNÉ KORONAVIROVÉ KRIZE.Václav Řezníček - 2020 - Media4u Magazine 17 (3):5-11.
  Omezení jsoucí důsledkem současné pandemie, zejména pak zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu, dávají nebývalý prostor pro uplatnění distančního způsobu vzdělávání. Otázkou je, jakým způsobem to výuku na školách ovlivní i po odeznění restrikcí. Článek se pokouší v aktuálním kontextu analyzovat rizika možné další elektronizace (komputerizace) studia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • COMPUTERIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE CURRENT CORONAVIRUS CRISIS.Václav Řezníček - 2020 - Media4u Magazine 17 (3):5-11.
  The constraints resulting from the current pandemic, in particular the ban on the personal presence of students in the study, give unprecedented scope for the application of distance learning. The question is how this will affect teaching in schools even after the restrictions have disappeared. This text attempts to analyze the benefits and risks of possible further computerization of the study.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark