Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Architecture of Consciousness. Part One: Logic and Morphology of Neural Network.Wiesław Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):139-171.
  Celem pracy jest wskazanie na podstawowe procesy neurologiczne i biofizyczne konstytuuj ące kompleksowy model umysłu świadomego. Przedstawiono zarówno model obliczeniowy działania neuronowych pól tworzących mentalne reprezentacje rzeczywistości, jak i biologiczne koncepcje realizacji tych funkcji mózgu. Wyjaśniono motywacje ludzkiego i zwierzęcego działania. Przedstawiono koncepcje, jak powstaje świadomość oraz jak rozpoznajemy, że jesteśmy świadomi, co objaśnia także problem samoświadomości. Wskazano, że zrozumienie fenomenu świadomości usuwa antynomię teleologicznego i przyczynowego charakteru natury ludzkiej, co niweluje dualizm cielesnego i duchowego charakteru substancji tworzącej nasze umysły. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • A framework for the first‑person internal sensation of visual perception in mammals and a comparable circuitry for olfactory perception in Drosophila.Kunjumon Vadakkan - 2015 - Springerplus 4 (833):1-23.
  Perception is a first-person internal sensation induced within the nervous system at the time of arrival of sensory stimuli from objects in the environment. Lack of access to the first-person properties has limited viewing perception as an emergent property and it is currently being studied using third-person observed findings from various levels. One feasible approach to understand its mechanism is to build a hypothesis for the specific conditions and required circuit features of the nodal points where the mechanistic operation of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • A pressure-reversible cellular mechanism of general anesthetics capable of altering a possible mechanism of consciousness.Kunjumon Vadakkan - 2015 - Springerplus 4:1-17.
  Different anesthetics are known to modulate different types of membrane-bound receptors. Their common mechanism of action is expected to alter the mechanism for consciousness. Consciousness is hypothesized as the integral of all the units of internal sensations induced by reactivation of inter-postsynaptic membrane functional LINKs during mechanisms that lead to oscillating potentials. The thermodynamics of the spontaneous lateral curvature of lipid membranes induced by lipophilic anesthetics can lead to the formation of non-specific inter-postsynaptic membrane functional LINKs by different mechanisms. These (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation