Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. 越南經濟發展的政治經濟學. 孫國祥 - 2020 - Taipei, Taiwan:
  越南在「新南向政策」下受到臺灣民眾普遍的重視,在許多國際經濟指標中的表現也進步迅 速,然而,越南的政治經濟發展具有高度的自我特色與不確定性,值得深入探討與不斷的更新。因此,用什麼視角理解越南的政經發展最合適?越南為何出現「革新」政策?越南自「革新」政策之後的政經發展情形為何?越南如 何制定經濟政策?越南如何在自由貿易協定的談判簽署上後發先至?越中經濟關係究竟如何?是本書圍繞探討的主軸。.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Can theorizing the symbiosis between a dictator and suicide attackers make sense?Quan-Hoang Vuong - 2022 - OSF Preprints.
  The thought presented in this short piece is purely hypothetical, or a guess, if you like to put it that way. However, the nature of the mindsponge process will lead to the possibility of bringing our BMF analytics's power into further investigation later on.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Vài suy nghĩ về Tết và các mốc công việc nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.Vương Q. Hoàng - 2020 - AISDL 2020 (1):1-10.
  Xuân Canh Tý, cá nhân tôi có một dự án quan trọng nhất là CSDL của VIASM, vốn dĩ đã được bàn thảo cũng lâu, và tới năm 2020 là lúc cần về đích và đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm thông tin khoa học cho xã hội. Có lẽ không có dịp nào nhấn mạnh yêu cầu công việc dự án này hơn là thời điểm giữa dịp Tết, lúc những dòng suy nghĩ theo lệ đang dành (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Three major works in the humanities and social sciences coming from Vietnam.Tam Tri Le - 2021 - OSF Preprints 1:12.
  They are research studies on the intersection of several fields in the humanities and social sciences, namely social anthropology, linguistics, folkloristics, applied Bayesian statistics, and cultural studies (see the references). All these three studies have been conducted by the Hanoi-based ISR research team at Phenikaa University, Ha Dong district, Hanoi, Vietnam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark