Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Między troską a sprawiedliwością – Virginii Held poglądy na wspólnotę polityczną.Andrzej Waleszyński - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (3):115-135.
  W artykule podjęta została analiza tego, co nowego do debaty o kondycji współczesnej wspólnoty politycznej wniosła dyskusja o relacji między troską a sprawiedliwością. Autor przybliża kategorię troski w filozofii i jej rozumienie ze szczególnym uwzględnieniem poglądów Virginii Held. Analizuje znaczenie relacji troski jako fundamentu dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty społeczno-politycznej i krytyki idei kontraktu społecznego podejmowane przez przedstawicielki etyki troski. W sposób krytyczny przedstawia konsekwencje założeń wspólnoty obywatelskiej przyjmowanych przez Held.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje.Andrzej Waleszczyński - 2013 - Warszawa, Polska: Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation