Thân phận Bói Cá oách thế này cơ mà!

Ritsumeikan Apu (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tưởng thế là tận cùng sung sướng, nhưng lại có ông người tử tế đẩu đâu, tác giả luận án tiến sỹ, lại thêm ưu ái cho BC dọn vào villa bự oách ở Nhật Bản chứ, lúc mời vào còn loan báo hẳn hoi.

Analytics

Added to PP
2023-08-18

Downloads
95 (#85,845)

6 months
51 (#74,621)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?