Tham nhũng đất đai: Do cơ chế giám sát chưa mạnh

TUOI TRE Online (2010)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Đất đai cần được nhận diện như một đối tượng của tham nhũng để có biện pháp phòng chống tương xứng. Ai được hỏi tính hợp lý của dự án? Ai được hỏi giá đất đền bù bao nhiêu là hợp lý, rồi việc thu hồi, mua bán có làm lợi cho quan chức nào? Khi từng thông tin trên phải được công bố, cơ chế giám sát rõ thì nguồn lực của nhà nước được bảo toàn và người dân cũng được lợi.

Analytics

Added to PP
2022-02-19

Downloads
180 (#67,030)

6 months
43 (#79,280)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?