Con người tác động lên xu hướng biến thiên mật độ methane trong khí quyển giai đoạn 1990-2021

Env Bio (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Do xu hướng biến thiên mật độ methane trong bầu khí quyển vẫn còn thiếu hụt, do đó bài nghiên cứu của Skeie, Hodnebrog & Myhre (2023) trên tạp chí Communications Earth & Environment sẽ giúp ta hiểu thêm một số điểm quan trọng.

Analytics

Added to PP
2023-09-17

Downloads
43 (#85,643)

6 months
43 (#66,081)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?