Thiếu tiền gây cản trở cho việc chống khủng hoảng khí hậu ở Châu Phi

Env Climate (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Ông Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc hiện đang đóng vai trò Chủ tịch Global Center on Adaptation (GCA), mới có xác nhận tại Africa Climate Summit diễn ra ở Nairobi, về nguy cơ tình trạng thiếu thốn tài chính sẽ ngăn cản những tiến bộ tiếp theo, thậm chí đe dọa cả những kết quả tích cực về bảo tồn sinh thái đã đạt được, tại Châu Phi.

Analytics

Added to PP
2023-09-13

Downloads
37 (#86,355)

6 months
37 (#73,068)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?