Giá trị sinh thái và văn hóa của rừng già và các cây cổ thụ

Kinh Tế Và Thời Báo (forthcoming)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Có thể nói, các cây cổ thụ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự đa dạng của hệ sinh thái rừng. Với tầm vóc lớn và tuổi thọ lâu đời, chúng tạo ra một môi trường sống và là một nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho nhiều loài thực vật và động vật trong rừng.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2024-06-11

Downloads
28 (#94,706)

6 months
28 (#92,967)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?