Hết tháng 7-2023, đã có 8133 lượt tải bayesvl [Book Review]

Abstract

Con số vượt qua mốc 8000 cũng phần nào cho thấy bayesvl thu hút được một lượng quan tâm nhất định của giới nghiên cứu.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-08-01

Downloads
53 (#84,204)

6 months
53 (#54,860)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?