Mô hình MTAM: Lý thuyết tiềm năng về hành vi của người dùng công nghệ

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Mô hình lý thuyết MTAM giúp tăng cường sự hiểu biết về cách con người đón nhận và chấp nhận các công nghệ, giúp tăng khả năng ứng dụng công nghệ mới trong xã hội và doanh nghiệp, đặc biệt là công nghệ AI cảm xúc.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-07-28

Downloads
152 (#71,922)

6 months
120 (#24,614)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?