Încercări de redefinire morală [Book Review]

Revista de Filosofie (Romania) 66:69-73 (2019)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Filosoful Teodor Vidam continuă, cu seriozitatea ştiinţifică probată de cercetări îndelungate, proiectul de înviorare a eticii româneşti. În spiritul sintezei, continuând „Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească” (2016), proaspătul volum intitulat „Eseuri etice” (Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, p. 159) vizează, de asemenea, instituirea unei stări de normalitate etică în societatea românească.

Author's Profile

Gabriel Hasmațuchi
Lucian Blaga University of Sibiu

Analytics

Added to PP
2021-02-20

Downloads
33 (#70,820)

6 months
8 (#68,275)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?