کرونولوژی وجود – معرفت شناختی آثار افلاطون

Zehn 60:87-127 (2015)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
در اين جستار برآنيم كه ترتيبي جديد از محاورات افلاطون ارائه نمائيم؛ ترتيبي كه بر مبناي توسعه وجودشناختي و معرفت شناختي افلاطون مبتني است و تفاوت‌هاي اساسي با كرونولوژي غالب امروزي محاورات دارد. در حاليكه در همه كرونولوژي هاي پذيرفته شده فعلي، پارمنيدس به عنوان نقد نظريه مثال در محاورات مياني و بنابراين متأخر از اين محاورات در نظر گرفته مي‌شود، كرونولوژي پيشنهادي ما پارمنيدس را پس از محاورات اوليه و پيش از محاورات مياني قرار مي‌دهد. بر اساس اين تغيير نه تنها منون، فايدون، فايدروس و جمهوري پس از پارمنيدس قرار مي‌گيرند، بلكه ميان ثئايتتوس و سوفيست از يك طرف و فايدون و جمهوري از طرف ديگر، فاصله زيادي ايجاد مي‌شود به طوري كه منون و فايدون ميان جفت اول و سوفيست و تيمايوس ميان جفت دوم قرار مي‌گيرند. در اين جستار نشان خواهيم داد كه چگونه اين تغييرات مي‌توانند به خوانشي سازگارتر از محاورات مياني و متأخر كمك كنند و در عين حال از بسياري مشكلات ناشي از كرونولوژي‌هاي ديگر بپرهيزند.
PhilPapers/Archive ID
GHO-2
Upload history
Archival date: 2016-03-05
View other versions
Added to PP index
2016-03-05

Total views
92 ( #51,772 of 69,026 )

Recent downloads (6 months)
14 ( #48,551 of 69,026 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.