پیش سقراطیان ارسطویی

متافیزیک 18 (6):17-32 (2014)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
در اين مقاله تلاش مي‌كنیم روايت ارسطو از پيش‌سقراطيان را بر اساس متون خود ارسطو و عمدتاً با استفاده از كتاب‌هاي متافيزيك، فيزيك و كون و فساد مورد بررسي قرار دهیم و نشان دهيم چگونه ارسطو همه پيش‌سقراطيان را به يك نحو و بر مبناي چهارچوب فلسفه خودتفسير مي‌كند. او آرخه پيش‌سقراطي را به معناي عنصر يعني امري بسيط كه خود از چيز ديگري نيست و همه چيز از آن تركيب شده است، تفسير مي كند و حتي آن را به عنوان جوهر و هر چيز ديگر را به عنوان عرض در نظرمي گيرد و تمايز آرخه و اشياء را بر مبناي اين تقابل در فلسفه خود مورد تفسير قرار مي‌دهد. ارسطو همچنين نگاه پیش سقراطیان به تغییر را بر مبناي تمايز خود ميان تغيير و كون و فساد تحليل مي‌كند. همه اين موارد نشانگر آن هستند که ارسطو پیش سقراطیان را ارسطوئی و بر مبنای اندیشه خود تفسیر کرده است. در اين صورت، با توجه به اينكه ارسطو از اولين و مهم ترين منابع انديشه هاي پيش سقراطيان است، در بررسي آنها همواره بايد نقش ارسطو را مد نظر قرار داد.
Categories
PhilPapers/Archive ID
GHO-6
Upload history
Archival date: 2018-11-11
View other versions
Added to PP index
2018-11-11

Total views
71 ( #56,376 of 69,026 )

Recent downloads (6 months)
10 ( #56,025 of 69,026 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.