Mantık ve Konuşma

Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87 (2022)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.

Author's Profile

Alper Yavuz
Mimar Sinan Fine Arts University

Analytics

Added to PP
2022-09-19

Downloads
184 (#59,816)

6 months
102 (#21,058)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?