Ô nhiễm môi trường có thể thúc đẩy di cư và chảy máu chất xám

Kinh Tế Và Dự Báo 55 (3):1-3 (2022)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Theo số liệu nghiên cứu, Việt Nam thường xuyên đứng trong nhóm 10 nước có các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) cao nhất châu Á. Ô nhiễm không khí gây ra nhiều rất nhiều hệ lụy, nó tác động xấu đến sức khỏe con người và được xem là tác nhân thúc đẩy sự di cư và chảy máu chất xám.

Analytics

Added to PP
2022-03-20

Downloads
323 (#39,537)

6 months
87 (#26,583)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?