Lợi thế và thách thức của Công tác Truyền thông chính sách tại Việt Nam

Tạp Chí Truyền Thông Và Thông Tin 2024 (1,2):132-139 (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Truyền thông chính sách trên thế giới, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển, đang chịu ảnh hưởng lớn của chủ nghĩa tân tự do. Với bối cảnh là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác truyền thông chính sách tại Việt Nam có những đặc trưng về ưu thế và hạn chế riêng. Bài viết đưa ra những phân tich sơ bộ về ba thế mạnh và ba điểm hạn chế tại Việt Nam về công tác truyền thông chính sách.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2024-02-16

Downloads
46 (#91,018)

6 months
46 (#76,810)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?