Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam có thực sự đang tụt hậu?

VietnamNet 2018 (11):1-4 (2018)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Đó là câu hỏi mà TS. Vương Quân Hoàng, trưởng nhóm nghiên cứu Mạng lưới các nhà khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam (NVSSH) (Trường Đại học Phenikka) đặt ra tại buổi seminar khoa học với chủ đề “Nghiên cứu khoa học xã hội tại Việt Nam: Triển vọng hội nhập quốc tế”, được tổ chức tại Trường Đại học Phú Xuân, TP Huế ngày 23/11. (Tác giả: Đình Khiêm; VietnamNet, ngày 26-11-2018)

Analytics

Added to PP
2022-03-12

Downloads
15 (#74,251)

6 months
5 (#73,451)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?