Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đất nước phát triển bền vững

Tuổi Trẻ Online (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

TTO (05/04/2021) - Hôm nay, theo dự kiến, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức. Rất nhiều gửi gắm đã được nêu ra với tân Thủ tướng và bộ máy Chính phủ, đó là phải tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh hơn nhưng phải bền vững.

Analytics

Added to PP
2023-09-12

Downloads
145 (#86,141)

6 months
91 (#60,148)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?