Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie siȩ i starość?

Polityka Senioralna 1:52--53 (2018)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Niektórzy ludzie twierdzą, że przemysły kreatywne mają niewiele wspólnego ze starzeniem się i starością. Słowa kreatywność i twórczość są coraz częściej stosowane niemal jako synonimy cech ludzi młodych i młodości jako etapu życia.

Author's Profile

Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics

Analytics

Added to PP
2021-01-27

Downloads
99 (#81,616)

6 months
35 (#85,111)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?