Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej

In Artur Fabiś, Artur Łacina-Łanowski & Łukasz Tomczyk (eds.), Kreatywna Starość. Jubileusz Xv-Lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Oświȩcimiu. Wydawnictwo Naukowe Pwsz W Oświȩcimiu. pp. 89--98 (2013)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotycz¸a}cych procesu starzenia siȩ społeczeństw na pocz¸a}tku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojȩć dotycz¸a}cych pokolenia i relacji miȩdzypokoleniowych. Zwrócono uwagȩ, iż solidarność pokoleń stanowi kwestiȩ socjaln¸a} wymagaj¸a}c¸a wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarz¸adowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". * The article discusses the main features of "solidarity of generations" concept. This approach is used in the analysis of the ageing process at the beginning of the XXI century as well as in designing of public policy. Essay introduces the basic concepts of generations and relationships between generations meaning. Article emphasizes that solidarity between generations is a social issue that requires the combined intervention of public, commercial and non-commercial bodies. Paper presents a conclusions from critical analysis of assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity."
Keywords
No keywords specified (fix it)
Categories
(categorize this paper)
ISBN(s)
9788393066179
PhilPapers/Archive ID
KLIKSP
Upload history
Archival date: 2018-03-06
View other versions
Added to PP index
2018-02-16

Total views
79 ( #40,452 of 54,579 )

Recent downloads (6 months)
21 ( #31,827 of 54,579 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.