Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa

In Joachim Osiński & Marta Pachocka (eds.), Zmieniaj¸Acy Siȩ Świat. Perspektywa Demograficzna, Społeczna I Gospodarcza. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. pp. 461--472 (2013)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań. ** One of the main challenges of the contemporary socio-economic development is the process of population ageing. The complexity of the changes associated with it justifies interventions taking into account the challenge of generational solidarity maintenance and robotics divide prevention. Article introduces the concept of silver economy - an economic system based on meeting the needs of ageing populations. This paper present the assumptions of building the silver economy contained in selected documents which are a part of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity." Summary include conclusions from the strategy analysis and postulates of further research directions.
Categories
(categorize this paper)
ISBN(s)
978-83-7378-814-5
PhilPapers/Archive ID
KLISGW
Upload history
Archival date: 2018-03-06
View other versions
Added to PP index
2018-02-16

Total views
96 ( #45,084 of 2,448,710 )

Recent downloads (6 months)
3 ( #61,393 of 2,448,710 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.