Đánh giá chính sách dầu mỏ trong nghị sự bảo vệ môi trường của Tổng thống Biden

Abstract

Vấn đề môi trường là trọng tâm của các cuộc thảo luận chính trị trong những năm gần đây, với việc các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp chống biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Để theo đuổi mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu, Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một loạt hành động nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch. Trong số các sáng kiến này, quyết định của Tổng thống Biden về việc đóng cửa Đường ống Keystone XL, hạn chế hoạt động khoan dầu ở một số khu vực nhất định và cấm cấp phép khai thác dầu khí mới trên các vùng đất và vùng biển công cộng là một động thái quan trọng. Tuy nhiên, những chính sách này đã gây ra cả sự ủng hộ lẫn tranh cãi. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào sự phức tạp trong các chính sách môi trường của Tổng thống Biden, đặc biệt tập trung vào lệnh cấm cấp phép khai thác dầu khí mới trên các vùng đất và vùng biển công cộng.

Author's Profile

Minh-Hoang Nguyen
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2023-09-09

Downloads
54 (#84,146)

6 months
54 (#53,916)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?