Nghiên cứu KHXH vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam

ISR Phenikaa 1 (1):1-5 (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Đúng dịp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin có chuyến thăm cấp cao tại Việt Nam, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ISR cũng đã có bài báo nghiên cứu được xuất bản trên tập san Asia Policy về chủ đề Công ước Biển UNCLOS 1982.

Author's Profile

Manh-Toan Ho
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2021-07-30

Downloads
173 (#72,485)

6 months
55 (#70,769)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?