Kinh tế Việt Nam đang vận động tích cực

Trung Tâm Thông Tin Và Dự Báo Kinh Tế (2008)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Mới đây, tại hội thảo “Những vấn đề kinh tế-xã hội nổi lên trong thời gian gần đây và giải pháp khắc phục”, các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu chính sách đầu ngành đã tập trung thảo luận những vấn đề về các mối quan hệ kinh tế vĩ mô và phương thức điều hành, quản lý, quan hệ lạm phát - tăng trưởng, phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, xây dựng thể chế điều hành các thị trường trọng yếu của nền kinh tế như chứng khoán, tiền tệ, ngân hàng, bất động sản, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiệu quả đầu tư công, xung đột các nhóm lợi ích tập đoàn kinh tế là những vấn đề được quan tâm nhất.

Analytics

Added to PP
2023-01-14

Downloads
85 (#83,995)

6 months
52 (#71,353)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?