Số loài chim đã tuyệt chủng do con người ước tính lên tới 1430

Abstract

Một nghiên cứu mới trên Nature Communications cảnh báo rằng nông nghiệp mật độ cao và biến đổi khí hậu đang gia tăng sự suy giảm toàn cầu của các loài chim. Số loài chim bị tuyệt chủng ước lên tới 1430, gấp đôi so với suy đoán trước đây

Analytics

Added to PP
2023-12-22

Downloads
66 (#91,497)

6 months
66 (#69,461)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?