Nhà khoa học Khoa nhận giải thưởng Global Peer Review Awards 2019

Phenikaa Uni (2019)
  Copy   BIBTEX

Abstract

TS. Đào Văn Dương – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật Môi trường là nhà khoa học của Trường Đại học Phenikaa vừa vinh dự nhận giải thưởng Global Peer Review Awards 2019. Đây là giải thưởng vinh danh những nhà bình duyệt, biên tập viên có những thành tựu và đóng góp không mệt mỏi cho bình duyệt khoa học trong năm 2019.

Analytics

Added to PP
2023-10-07

Downloads
83 (#86,895)

6 months
67 (#57,494)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?