Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chế tự hiệu chỉnh trong khoa học

Khoa Học and Phát Triển 2020 (1):1-4 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trên thực tế, sự hoàn hảo của các kết quả học thuật luôn được tạo nên bởi các sai lầm và thất bại. Cơ chế tự hiệu chỉnh chính là một nét đẹp tự nhiên của khoa học, và việc rút bài cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp ấy.

Analytics

Added to PP
2020-01-01

Downloads
225 (#59,078)

6 months
55 (#67,800)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?