Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P

Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku (2011)
  Copy   BIBTEX

Abstract

B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.

Author Profiles

Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics

Analytics

Added to PP
2018-02-16

Downloads
213 (#41,291)

6 months
24 (#51,908)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?