Uoprigtighed og viden via vidnesbyrd

Norsk Filosofisk Tidsskrift 48 (2):121-132 (2013)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Denne artikel argumenterer for at når et vidnesbyrds uoprigtighed blokerer tilhørerens videnstilegnelse, kan dette svigt forklares som en form for upålidelighed. Dette motiverer et princip ifølge hvilket det er en nødvendig betingelse for viden via vidnesbyrd at vidnesbyrdet blev givet på en pålidelig basis. Et sådant krav adskiller sig fra andre pålidelighedskrav til viden via vidnesbyrd ved at indføre en snævrere opfattelse af sådan viden.

Author's Profile

Andreas Stokke
Uppsala University

Analytics

Added to PP
2013-12-17

Downloads
63 (#64,038)

6 months
31 (#33,741)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?