Thu hoạch “chiến lợi phẩm” trong rừng

Abstract

Đôi khi hình thái “chiến lợi phẩm” từ thiên nhiên chỉ rất đơn giản thế này thôi. Hai cán bộ nghiên cứu lượm được gì? Một chùm “hạt dẻ” không gai (hạt bên trong trông tuyệt đối giống hạt dẻ, cũng có vỏ cứng, nhưng không có lớp áo gai như lông nhím bao ngoài). Một cành cây sa nhân khá lớn, kích thước có lẽ trưởng thành, cực đại. Một chú ốc núi, đang bám vào lá sa nhân để đánh chén bữa trưa.

Analytics

Added to PP
2023-08-31

Downloads
49 (#85,080)

6 months
49 (#60,299)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?