Góc Việt Nam trong lịch sử 150 năm Nature

Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1):1-10 (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Từ ngày 4 tháng 11 năm 1869 tới nay, Tạp chí Nature đã tồn tại trong hơn 150 năm cùng với thăng trầm của lịch sử nhân loại. Rất nhiều khám phá và sáng tạo tri thức nhân loại ở khắp các ngành khác nhau như nhân chủng học, y sinh, khoa học vũ trụ đã được Nature đăng tải. Các công trình kiến tạo như phát hiện về hoá thạch người “Hobbit”, cấu trúc xoắn ốc đôi của DNA, mô tả đầu tiên về kháng thể đơn dòng…, đã mở ra nhiều hướng đi mới cho khoa học nhân loại.

Author Profiles

Analytics

Added to PP
2021-08-16

Downloads
219 (#59,557)

6 months
78 (#48,379)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?