Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác kế toán tại Việt Nam

Kinh Tế Và Dự Báo (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về khái niệm AI, đánh giá hiện trạng ứng dụng AI trong công tác kế toán của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất giải pháp tích hợp AI vào quy trình kế toán nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kế toán.

Analytics

Added to PP
2024-06-01

Downloads
90 (#92,143)

6 months
90 (#58,600)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?