Tái giới thiệu bò rừng: Sự chuyển dịch tư duy về phát triển bền vững

Kinh Tế Và Dự Báo (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong bối cảnh nhận thức về các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu ngày càng tăng, xu hướng định nghĩa lại khái niệm “phát triển bền vững” ngày càng rõ nét hơn. Sự biến đổi này được thể hiện thông qua các dự án phục hồi môi trường và bảo tồn, như các sáng kiến kiến tạo lại các vùng thiên nhiên hoang dã.

Analytics

Added to PP
2024-06-05

Downloads
40 (#95,458)

6 months
40 (#92,735)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?