Canada Goose ra mắt nền tảng thương mại điện tử bán quần áo tái chế

Abstract

Đi ngược lại với xu hướng thời trang nhanh này chính là Canada Goose - một thương hiệu thời trang cao cấp của Canada, vốn nổi tiếng với những hoạt động bảo vệ môi trường của mình từ những ngày đầu thành lập.

Analytics

Added to PP
2023-10-11

Downloads
103 (#81,351)

6 months
103 (#31,762)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?