Kẽ hở chứng nhận trung hòa carbon tại Úc

Abstract

Chứng nhận trung hòa carbon thường được các chính phủ trao cho các doanh nghiệp và tổ chức đã đạt được trạng thái trung hòa carbon một cách đáng tin cậy. Vì thế, những doanh nghiệp và tổ chức đạt được chứng nhận được ghi nhận là có tham gia vào nỗ lực chung để giảm bớt tác động tiêu cực của con người đối với môi trường. Một số doanh nghiệp đã cố gắng có được chứng nhận này và sử dụng nó như một phương tiện truyền thông để “tẩy xanh” và quảng bá cho sản phẩm.

Analytics

Added to PP
2023-10-20

Downloads
106 (#87,132)

6 months
62 (#73,752)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?