Bộ ba “mở” cải thiện độ tin cậy của khoa học xã hội

Khoa Học Và Phát Triển 2018 (2):1-7 (2018)
  Copy   BIBTEX

Abstract

TS Vương Quân Hoàng (Đại học Thành Tây, Hà Nội và ULB, Bỉ) đề xuất trên Scientific Data Updates việc kết hợp bộ ba yếu tố dữ liệu mở, phản biện mở và đối thoại cộng đồng mở như một giải pháp đáp ứng đòi hỏi của xã hội đối với độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu.

Analytics

Added to PP
2020-01-23

Downloads
207 (#66,927)

6 months
66 (#62,001)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?