Tác giả Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature

Khoa Học Và Phát Triển 2020 (6) (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) vừa có bài viết quan điểm trên tạp chí Nature về việc làm thế nào để việc rút bài báo khoa học trở nên minh bạch hơn, mang lại lợi ích cho bản thân nhà khoa học bị rút bài cũng như cộng đồng khoa học.

Analytics

Added to PP
2020-11-05

Downloads
188 (#70,111)

6 months
46 (#79,516)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?