Nâng cao nội lực nghiên cứu của Việt Nam bằng lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt

Abstract

Trước đây, giới nghiên cứu khoa học trong nước thừa hưởng và phát huy các phương pháp nghiên cứu của học giả các quốc gia phát triển. Một trong số đó là sử dụng các mô hình phương pháp nghiên cứu định lượng như phân tích hồi quy đơn biến, đa biến, hồi quy logistic, hồi quy Poisson … và các phương pháp kiểm định truyền thống trong phân tích dữ liệu về kinh tế, xã hội, tâm lý… Song song với các phương pháp nghiên cứu truyền thống trên, một nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã biên soạn lý thuyết Mindsponge và phương pháp luận khoa học BMF (Bayesian Minsponge Framework) để sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội, tâm lý học, tài chính hành vi…Lý thuyết Mindsponge và BMF đã được 30 nhà nghiên cứu đến từ 215 tổ chức ở 38 quốc gia/vùng lãnh thổ sử dụng trong 168 tài liệu khoa học đã xuất bản (bao gồm các bài báo khoa học, sách, bài báo hội thảo, luận án và bài giảng).

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2024-01-24

Downloads
57 (#92,312)

6 months
57 (#77,708)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?