Fontenelle a vznik novověké koncepce pokroku na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století

Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):397-419 (2014)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.

Analytics

Added to PP
2019-04-11

Downloads
104 (#62,881)

6 months
34 (#47,269)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?