Klasifikácia definícií

Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):337-357 (2014)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Cieľom state je navrhnúť systematickú a vyčerpávajúcu klasifikáciu definícií. Táto klasifikácia vychádza z typológie, ktorú vypracoval Richard Robinson vo svojej knihe o definíciách, no v rôznych aspektoch ju ďalej dopracováva. Nová klasifikácia je založená na dvoch kritériách, a to kritériu predmetnosti a kritériu ilokučnej sily. Podľa kritéria predmetnosti možno definovať výrazy, pojmy, resp. objekty ; podľa kritéria ilokučnej sily možno zase rozlíšiť definície, ktoré opisujú existujúci systém, a definície, ktoré transformujú daný systém na nový systém. Napokon sa podľa týchto dvoch kritérií vyhodnocujú niektoré známe druhy definícií.
Categories
No categories specified
(categorize this paper)
ISBN(s)
PhilPapers/Archive ID
ZOUKD
Upload history
Archival date: 2019-04-18
View other versions
Added to PP index
2019-04-11

Total views
56 ( #51,376 of 2,438,580 )

Recent downloads (6 months)
9 ( #48,535 of 2,438,580 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.