Switch to: Citations

References in:

Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku

In Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki & Krzysztof Czykier (eds.), Zagrożenia W Starości I Na Jej Przedpolu. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 75--90 (2010)

Add references

You must login to add references.

No references yet.