Switch to: Citations

References in:

Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa

In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205 (2013)

Add references

You must login to add references.

No references yet.