13 found
Order:
See also
Małgorzata A. Szyszkowska
The Fryderyk Chopin University of Music
 1.  77
  Aspekty słyszenia dźwięku w doświadczeniu estetycznym dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - In M. Ostrowicki (ed.), Materia muzyki. Kraków, Poland:
  Author refers to theories of mater and form, trying to find a way to establish the material grounds for musical sound. From Aristotle basic definition of physis author turns to Roger Scruton and his doubts whether what listeners hear as music, tone and even sound may be found among the physical things.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  34
  Budowanie świata, trwanie w chwili. Opis estetycznego doświadczenia dzieła muzycznego w nawiązaniu do tekstów Alfreda Schutza i George'a Steinera.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Wydawnictwa Akademi Muzycznej im. F. Chopina.
  Drawing on phenomenological literature author presents understanding of the aesthetic experience of the musical work pointing to several things: 1. the deep grounding of the experience in myth and Orphic tradition, 2. to the metaphor of building worlds and 3. to being in the moment as one of the most important description of the experience of musical work. Further on author underlines the dynamic as well as fickle character of the experience of musical work, suspended between the sensual audio experience (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Gest ekspresyjny jako element estetycznej analizy dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2003 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) (22-23):262-280.
  This paper presents gesture as an element of aesthetic experience of musical work. It focuses on specific dialectics of gesture in musical works as that which is visual or highlighted and at the same that which speaks to the listener. The difficulty in describing what constitute musical expressive gesture is there to guide us. The gesture stands in way of recognizing meaning and providing communication but at the same time that, which speaks to the listener is the most secluded, intimate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Messages in Art and Music: On Route to Understanding Musical Works with Jerrold Levinson.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (3-4):97.
  In his article untitled Messages in Art Jerrold Levinson discusses the idea of a message behind a work of art. He argues that despite certain disclaimers put forward by artists it is „hard to deny that artworks (...) very often do have messages, and far from inexpressible ones”. From given examples it would seem that Levinson assumes that musical work just as other artworks sometimes generate messages and that in order for a work of music to be successful in expression (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  44
  Muzyka i jej cielesne osadzenie. Pomiędzy schematami ciała a wolnością wykonania.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne.
  Autorka chciałaby prześledzić niektóre schematy cielesnych zachowań i podstaw w odniesieniu do indywidualnego śpiewu oraz do gry na wiolonczeli w odniesieniu do pojęć piękna, wolności i przemocy. W rezultacie tych analiz chciałaby wskazać na przełamywanie zastanych cielesnych schematów na rzecz muzyki (lepszej gry, lepszego dźwięku, lepszego brzmienia) np. u wirtuozów instrumentalistów Mstislava Rostropovicha czy 2 Cellos a także we współczesnej pedagogice muzycznej oraz u śpiewaków wirtuozów muzyki popularnej, np. Whitney Houston. Zastanawianiu się nad tym, jak dochodzi do przełamania oraz „uwolnienia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego: wokół koncepcji Rogera Scrutona.Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32:27-40.
  Metaphor in Experience of Musical Work. Account of Roger Scruton's Theory Author analyses Roger Scruton's theory of metaphorical transfer outlined in his The Aesthetics of Music. Tone and a special kind of listening constitute the main elements of music in Scruton's music aesthetics. It is through the listening experience, one in which physical sound changes into musical tone, that music comes into being. The change - Scruton argues - takes place when spatial and time metaphors are employed to describe and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. o wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 3 (16):115-127.
  Autorka rozważa relacje między wartościami, szczególnie moralnymi, a dziełem muzycznym. Przedstawiając najpierw rozumienie wartości w filozofii Romana Ingardena, a następnie przywołując przykładowe sformułowania moralizmu w odniesieniu do muzyki (autorstwa Rogera Scrutona, Platona i Petera Kivy’ego), autorka pyta, czy możemy uważać dzieło muzyczne za nośnik wartości moralnych. Następnie badając, w jaki inny sposób dzieło muzyczne może być związane z wartościami moralnymi, autorka dochodzi do wniosku, że relacje między wartościami moralnymi a dziełem muzycznym należą do stosunków subtelnych i być może tym, co (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2011 - Aspekty Muzyki 1:203-225.
  Summary: In this paper author maintains that the term “ideal border” used by Roman Ingarden several times in his writing on music perception has more to offer than its face value suggests. The term is ambiguous and in its first reading seems to imply that Ingarden's take on musical work is all but coherent. Yet author tries to show that the term itself if taken seriously in its various possible interpretations makes Ingarden's aesthetics of music more interesting and inspiring then (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  65
  Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Experience of Music as a Process of [Self] Development, In: Of Essesnce and Context. Bewteen Music and Philosophy, Ruta Staneviciute, Nick Zangwill, Rima Povilioniene.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2019 - Springer.
  Music presents itself as a process, a continuation, following through. Musical works and music experience is perceived as development, succession, dialogical reaching out and harmonizing. Not one process but many. Among those various processes that make music the author focuses on a specific process of human development, which occurs during listening as much as during performing music. This is a process of growing and self-realization. In the course of the paper following the processual character of music, author turns to Maurice (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  76
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  59
  W stronę heremeneutycznej estetyki muzycznej. [REVIEW]Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  34
  Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnychpczyk.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - In J. Mikołajczyk (ed.), Ciało-muzyka-performans. Katowice, Poland: pp. 51-73.
  Referat wskazuje na trudną do ukazania w pełni relację między wykonawcą muzyki wokalnej a jego ciałem. Autorka sugeruje, że różnice w traktowaniu (nazywaniu, określaniu i ukazywaniu) roli ciała w tej relacji wynikają z kulturowych nawyków. Z łatwości bądź trudności w odwoływaniu się do ciała jako ważnego elementu ekspresji, produkcji i ugruntowania twórczości artystycznej w tym twórczości muzycznej. Odwołując się do trzech tradycji wokalnych, do wokalizy, improwizacji i zabawy muzycznej, w których ciało traktowane było zawsze jako element tworzenia muzyki, czy to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark