Results for 'Myanmar'

Order:
 1. An Analysis of the Relationship Between Foreign Trade and Economic Growth in Myanmar During 1990-2014.Kyaw Kyaw Lynn - 2014 - International Journal of Business and Administrative Studies 1 (4):114-131.
  This study analyzes the relationship between foreign trade and economic growth in Myanmar over the period 1990-2014. It covers the annual data of GDP, Export and Import of Myanmar from 1980 to 2014. This study adopts two major methodological approaches – exploratory data analysis and descriptive analysis. For the first approach, Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test and Granger causality test are used under the framework of Vector Autoregressive (VAR) model, which have almost never been studied for the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  47
  Pangingibang-Bayan Bilang Pag-aaral sa Ibang Kalinangan: Ang Lakbay-Aral na Akademiko sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Manila, Metro Manila, Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.
  Kasabay ng pag-unlad ng Pantayong Pananaw ang paglinang din sa Araling Kabanwahan bilang isang lente ng pagsusulong na rin ng Araling Pang-Erya. Ipinamamalas ng Araling Kabanwahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng ibang bayan/ibayong bayan/karatig na mga bayan. Tunay nga namang hindi lamang patungkol sa sariling kabihasnan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kailangan din nating dalumatin ang samu’t saring relasyon o ugnayan (tahasan o indirekta) ng Pilipinas sa mga karatig-bayan nito. Kung kaya’t dito uusbong ang pagtutok sa kahalagahan ng Araling Timog Silangang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Rohingya.Christian Thomas Kohl - manuscript
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark