Order:
See also
Säde Hormio
University of California, Berkeley
 1. Culpable Ignorance in a Collective Setting.Säde Hormio - 2018 - Acta Philosophica Fennica:7-34.
  This paper explores types of organisational ignorance and ways in which organisational practices can affect the knowledge we have about the causes and effects of our actions. I will argue that because knowledge and information are not evenly distributed within an organisation, sometimes organisational design alone can create individual ignorance. I will also show that sometimes the act that creates conditions for culpable ignorance takes place at the collective level. This suggests that quality of will of an agent is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Marginal Participation, Complicity, and Agnotology: What Climate Change Can Teach Us About Individual and Collective Responsibility.Säde Hormio - 2017 - Dissertation,
  The topic of my thesis is individual and collective responsibility for collectively caused systemic harms, with climate change as the case study. Can an individual be responsible for these harms, and if so, how? Furthermore, what does it mean to say that a collective is responsible? A related question, and the second main theme, is how ignorance and knowledge affect our responsibility. -/- My aim is to show that despite the various complexities involved, an individual can have responsibility to address (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  37
  Osallisuusvastuu ilmastonmuutoksesta [Climate change complicity].Säde Hormio - 2013 - Ajatuksia Ilmastoetiikasta.
  Vaikka suurin osa viimeaikaisesta ilmaston lämpenemisestä on ihmisten aiheuttamaa antropogeenista lämpenemistä, yksittäisten ihmisten kausaalinen vaikutus ilmastonmuutokseen on minimaalinen, jopa mitätön. Tämän takia jotkut väittävät, että on harhaanjohtavaa pitää yksilöitä vastuussa ilmastonmuutoksesta. Tällainen argumentointi perustuu perinteisiin vastuutulkintoihin ja -käsitteisiin, joissa vastuun perustana painotetaan toimijan näkökulmaa ja hänen kausaalista rooliaan: jos toimijan teot tai tekemättä jättämiset eivät vaikuta lopputulokseen, hän ei ole vastuussa siitä. Ilmastonmuutoksessa on toinenkin vastuukäsitysten kannalta ongelmallinen seikka, intentionaalisuus eli tahallisuus: ihmiskunta tai yksittäiset ihmiset eivät ole tietoisesti lähteneet muuttamaan (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark