Results for 'cheo cheo'

8 found
Order:
 1. Nóng quá, không quang hợp được, thì rừng phải chết.Cheo Cheo - manuscript
  Dữ liệu từ International Space Station cho biết, ở một số khu rừng nhiệt đới một tỷ lệ nhỏ lá cây rừng đang gánh chịu nhiệt độ vượt quá đỉnh cho phép [1]. Các nhà khoa học lo ngại cảnh báo tình trạng này có thể sẽ tiếp tục gia tăng [2]. Đây là hậu quả của quá trình nóng lên của khí hậu Trái Đất, khiến cho rừng nhiệt đới đang trở nên nóng, có thể vượt ngưỡng nhiệt độ, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Call Vietnam mouse-deer “cheo cheo” and let the humanities save them from extinction.Quan-Hoang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - 2023 - Aisdl Working Papers.
  The rediscovery of the silver-backed chevrotain, an endemic species to Vietnam, in 2019, after almost 30 years of being lost to science, is a remarkable outcome for the global conservation agenda. However, along with the happiness, there is a tremendous concern for the conservation of the species as eating wildmeat, including chevrotain, is deeply rooted in the socio-cultural values of Vietnamese. Meanwhile, conservation plans face multiple obstacles since the species has not been listed in the list of endangered, precious, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  88
  Chuyện kể về cheo cheo lưng bạc và Sách đỏ IUCN.Vương Quân Hoàng - 2024 - Rừng Việt Nam.
  Trong công việc nghiên cứu, chỉ có một số nhỏ để lại những cảm xúc dài lâu và ngẫm ngợi sâu xa. Tháng tư này, đối với chúng tôi là bài về con cheo cheo lưng bạc, đặc hữu của thiên nhiên Việt Nam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  66
  Bài KH&PT nỗ lực truyền thông bảo tồn cheo cheo lưng bạc.Bài Scicomm - 2024 - Bảo Tồn Cheo Cheo.
  Cheo cheo lưng bạc là loài đặc hữu của Việt Nam, và cho tới nay cũng chưa nơi nào khác từng phát hiện.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  69
  Conserving the “cheo cheo” Where IT firm shares and information theory meet.A. I. S. D. L. Team - 2024 - Sm3D Portal.
  This month, the AISDL Team was glad to see its continuing effort to raise the voice for conserving wildlife appearing in Pacific Conservation Biology (published by CSIRO/the Australian Academy of Science). The article stipulates the need for weaving humane values with scientific information, leveraging the sociocultural power to harmonize humans with nature. The article articulates the coauthors’ idea of building a funding source to contribute to the nature conservation cause by investing in some listed stocks. Technically, stocks we intend to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  74
  Kêu gọi sử dụng tên gọi bản địa cheo cheo lưng bạc trong khoa học và truyền thông quốc tế.Dương Thị Minh Phượng - 2024 - Khoa Học Và Phát Triển (16/4/2024).
  Việc sử dụng chính thức tên gọi bản địa "cheo cheo" trong công tác khoa học và truyền thông của cộng đồng quốc tế sẽ giúp bảo tồn loài móng guốc chỉ được biết đến ở Việt Nam này hiệu quả hơn, theo hai tác giả của lời kêu gọi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  60
  Kêu gọi sử dụng tên gọi bản địa cheo cheo lưng bạc trong khoa học và truyền thông quốc tế.Minh-Phuong Thi Duong - forthcoming - Khoa Học Phát Triển.
  Việc sử dụng chính thức tên gọi bản địa "cheo cheo" trong công tác khoa học và truyền thông của cộng đồng quốc tế sẽ giúp bảo tồn loài móng guốc chỉ được biết đến ở Việt Nam này hiệu quả hơn, theo hai tác giả của lời kêu gọi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Bói Cá kiêng cá.Vương Q. Hoàng - 2023 - Collection Bói Cá 2.
  Từ hồi đại phu Chèo Bẻo cuối xóm già ngẫn, nhớ nhớ quên quên, mất khả năng khám chữa bệnh, cơ bản tình hình sức khỏe xóm chim xuống dốc. Nhiều chuyện kỳ quái xảy ra chỉ vì cái sự đi xuống của sức khỏe vật lý lẫn tinh thần của chúng chim trong xóm.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark