Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Deontic logic as a study of conditions of rationality in norm-related activities.Berislav Žarnić - 2016 - In Olivier Roy, Allard Tamminga & Malte Willer (eds.), Deontic Logic and Normative Systems. College Publications. pp. 272-287.
  The program put forward in von Wright's last works defines deontic logic as ``a study of conditions which must be satisfied in rational norm-giving activity'' and thus introduces the perspective of logical pragmatics. In this paper a formal explication for von Wright's program is proposed within the framework of set-theoretic approach and extended to a two-sets model which allows for the separate treatment of obligation-norms and permission norms. The three translation functions connecting the language of deontic logic with the language (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • On Coherence as a Formal Property of Normative Systems.Giovanni Battista Ratti & Rodríguez - 2015 - Revus 27.
  The paper deals with the notions of consistency, completeness, and coherence within the normative domain. It investigates their mutual relations by singling out relative and absolute consistency, weak, strong and trivial completeness, and three different functions of coherence. The main upshot of the inquiry is that coherence may be regarded as a complex combination of weak completeness and possible absence of consistency and strong completeness of a system of rules regarding a non-trivially complete/non-absolutely inconsistent system of underlying principles.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • V bran izraznemu pojmovanju pravil.Andrej Kristan - 2014 - Revus 22:67-87.
  Razprava je napisana v odgovor kritikam, ki so zadnja tri desetletja letele na ekspresivno ali izrazno pojmovanje pravil. Avtor najprej dokazuje, da ob izraznem pojmovanju lahko obravnavamo fakultativna dejanska stanja, ne da bi se v opisu normativnega sistema pri tem porodilo kakršnokoli protislovje. Nato pokaže, da je mogoče opisati (i) propozicijsko vsebino metapravil, ne da bi semantizirali kazalnik ilokucijske (normativne) moči predmetnega pravila, in (ii) dovolilno zaporo normativnega sistema, tudi če zanikamo pojmovno avtonomijo dovolitvenih dejanj. Na tej podlagi v sklepu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark