Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Ukraine in a symbolic "biblical world": historical lessons and perspectives.Serhii Holovashchenko - 2020 - Ukrainian Religious Studies 90:14-33.
  The article analyzes the cultural and civilizational consequences of a long experience of Ukrainians' perception of the biblical picture of the world and the corresponding principles of its development. The author's reasoning is based on the thesis that the very acquisition of the Bible as a sacred text created the space of a common language - the language of values and the language of symbols. The present "European world", even as a globalized phenomenon, has historically emerged as the embodiment of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Україна в символічному «біблійному світі»: Історичні уроки та перспективи.Сергій Головащенко - 2020 - Ukrainian Religious Studies 90:14-33.
  У статті аналізуються культурно-цивілізаційні наслідки тисячолітнього досвіду сприйняття українцями біблійної картини світу та відповідних принципів його освоєння. Засновком авторських міркувань є теза про те, саме засвоєння Біблії як сакрального тексту створило простір спільної мови – мови цінностей і мови символів. Нинішній «європейський світ», навіть вже будучи глобалізованим явищем, історично поставав як втілення ідеального, символічного «біблійного світу». У свою чергу, понадтисячолітня приналежність християнізованої України до «біблійного світу» стала надзвичайно важливим символічним маркером та культурно-ідеологічним чинником цивілізованості. Засвоївши принцип біблійного історизму вкупі з (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations