Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Temporal Parity and the Problem of Change.Rögnvaldur Ingthorsson - 2001 - SATS 2 (2):60-79.
  I discuss the general form of arguments that profess to prove that the view that things endure in tensed time through causally produced change (the dynamic view) must be false because it involves contradictions. I argue that these arguments implicitly presuppose what has been called the temporal parity thesis, i.e. that all moments of time are equally existent and real, and that this thesis must be understood as the denial of the dynamic view. When this implicit premise is made explicit, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 • Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13–24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The Elusive Appearance of Time.Rögnvaldur Ingthorsson - 2013 - In Christer Svennerlind, Jan Almäng & Rögnvaldur Ingthorsson (eds.), Johanssonian Investigations. Essays in Honour of Ingvar Johansson on His Seventieth Birthday. Ontos Verlag. pp. 5--304.
  It is widely assumed that time appears to be tensed, i.e. divided into a future, present and past, and transitory, i.e. involving some kind of ‘flow’ or ‘passage’ of times or events from the future into the present and away into the distant past. In this paper I provide some reasons to doubt that time appears to be tensed and transitory, or at least that philosophers who have suggested that time appears to be that way have included in ‘appearance’ everything (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations